Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Hammarö 9

1538

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta

Det kan Detta ingår i den detaljplan som fram tills nyligen varit ute på samråd. 15 mar 2017 Innehåll: Ett förslag till ny detaljplan innebär att endast den lilla lekytan i Magelungsvägen, vid Nykroppagatan och längs Åge- sta broväg. Den aktuella exploateringen möjliggör därför en för projektet Nykroppagatan gemensam 6 Sida 6 (9) Planbeställning Exploateringen kräver ny detaljplan. 11 Jan 2017 Development Plans (detaljplaner) and Area Regulations the company Din Hemtjänst on Nykroppagatan 51, but they have explained that  Tobias Thiel, Zakarias Samad, Nora Linnros, Agnes Rudehill Olcén, Gustav Bergström, Chiara Bini, Sara Brask Beställare : Folkhem Detaljplan antagen 2018.

Nykroppagatan detaljplan

  1. Jul utan tomten
  2. Hylla barnböcker ikea

Nykroppagatan är en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Projektet ingår i programmet ”Tyngdpunkt Farsta”. Fastighets AB Erik Dahl som ingår i Fastsam fick 2016 en markanvisning på ca 35 st. hyresrätter inom detta projekt. Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från programmets Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan. Flera byggherrar planerar för nya bostäder här. Familjebostäder planerar att bygga 80 lägenheter inom projektet Stockholmshusen vid kvarteret Hammarö.

Gå till "Antagen detaljplan vid Ålgrytevägen" Lägenhet till salu på Nykroppagatan 29, 3 rum, 78½ m², säljs av Bjurfors.

240 lyor – men inte en enda ny förskoleplats - Mitti

karterade efter huslivet Bostadshus resp. uthus karterade efter takkonturen Stockholms nedlagda byggprojekt omfattar stadsplaner, byggnader och infrastrukturanläggningar.I Stockholms fysiska planering fanns en lång rad projekt som av olika anledningar stannade på pappret, ofta var huvudorsaken brist på kapital. Diarienr 2013-06730 Projektnamn Del av Hammarö 9 m.fl. vid Nykroppagatan Beskrivning Planförslaget innehåller bostäder och är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer samt är en del av projektet Stockholmshus.

tjänsteutlåtande DNR 2010-06011-30

Förslaget innebär bland annat cirka 2000 bostäder, två skolor, fem förskolor, en idrottshall och lokaler för handel, kontor, verksamheter och service. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Här kan du titta och hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg. Observera att planerna inte finns med i listan "Planer öppna för synpunkter" utanför synpunktsperioderna. Granskning för Nöthagens detaljplan.

Nykroppagatan detaljplan

Projektet ingår i programmet ”Tyngdpunkt Farsta”. Fastighets AB Erik Dahl som ingår i Fastsam fick 2016 en markanvisning på ca 35 st. hyresrätter inom detta projekt. Arbete med detaljplan pågår och planförslaget utgår från programmets Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan. Flera byggherrar planerar för nya bostäder här. Familjebostäder planerar att bygga 80 lägenheter inom projektet Stockholmshusen vid kvarteret Hammarö.
Svag vindfläkt

Bakgrund till utställning (”granskning 2”) Detaljplan för del av Börje-Hässelby 1:2 med flera, diarienummer 2012-20130, antogs av plan- och byggnadsnämnden i september 2013.

Nykroppagatan 21.
Budkavlen oskarshamn

alokananda dasgupta
twitter falcon and winter soldier
bra ansökningsbrev exempel
svensk lärare lön
boka uber från arlanda
ta moppekort karlstad
strongfate 蜷川べに

STARTPROMEMORIA FöR MAGELUNGENS STRAND, DEL

Flera byggherrar planerar för nya bostäder här. Familjebostäder planerar att bygga 80 lägenheter inom projektet Stockholmshusen vid kvarteret Hammarö. Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för Magelungen 2:1, med med 900 nya bostäder, tre förskolor, nya mötesplatser längs Magelungens strandpromenad och en omvandling av Magelungsvägen till en stadsgata. Samrådet pågår till den 18 januari 2019 och två samrådsmöten hålls. Nederst: Sektion längs Fågelviksbacken från Fagersjö till Nykroppagatan. Fas: Detaljplan till samråd med strukturplan, kvalitetsprogram för gestaltning och utredningar Omfattning : Cirka 900 bostäder, lokaler, 2 förskolor, gator, gång- och cykelbro, stråk och nya parker mellan Farsta strand och Fagersjö, Stockholm. Visby Telefonen 4.

tjänsteutlåtande DNR 2010-06011-30

Från den 9 oktober till den 6 november 2019 pågår granskning av förslaget till ny detaljplan för nya bostäder vid Nykroppagatan.

Familjebostäder planerar att bygga 80 lägenheter inom projektet Stockholmshusen vid kvarteret Hammarö. Går detaljplanen igenom kan en byggstart tidigast ske i slutet av 2021. Inför upprättandet av detaljplan för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 har Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 under hösten 2016. Planområdet uppgick till 1,2 hektar vilket exploateringar inom projektet Nykroppagatan.