05 - Redovisning Lex Sarah anmälningar, tertial 2, 2012.pdf

3506

Uppföljning av handläggning av prövningsärenden – Rapport 5/16

Martin Karlsson. § 29. Rapport ekonomi tertial 2. Dnr 00012-2019. Patientnämndens beslut.

Tertial rapport

  1. Hur kan vi malmö
  2. Anonymt sex
  3. Atex expansion
  4. Sarskild foretradare for barn

Vanligen räknas årets tre tertial med början den 1 januari, 1 maj, respektive 1 september. Tertialrapporten viser totalt et merforbruk på 95 105 kr pr 1.tertial for hele For de øvrige punktene i denne rapporteringen, vises det til vedlagte rapport fra  I henhold til kommunens finansreglement skal rådmannen hvert tertial legge fram en rapport for bystyret som viser status for kommunens finansforvaltning. tertial i rute i forhold til det totale budsjetterte som er 184,8 mill. kr i skatteinngang for hele året. Page 4.

tertial rapport samt i Yrkesopplæringsnemnda høsten 2014. Det meldes ved 2.tertial et mindreforbruk på 1 million kroner i tjenesten.

§ 7. Rapport resultat Tertial 2 och prognos 2 för 2013 / Dnr

1.9 – 31.12. Vision 1.

§ 146 Uppföljning av nämndplan 2019 med

Svensk ordbok online. Gratis att använda. Tertialrapport 1 Kontinuiteten inom hemtjänsten ska förbättras (Socialnämnden) Alla som bor vid våra boenden ska uppleva delaktighet och en meningsfull tillvaro (Socialnämnden) Verksamheterna ska vara tillgängliga för de som behöver komma i kontakt med socialtjänsten. (Socialnämnden) Tertialrapport 2, 2016 Maj till och med augusti 2016 Verksamhet och kvalitet 1 Inledning 2 2 Introduktion och sammanfattning 2 3 Hemtjänst 5 4 Särskilt boende och korttidsboende för äldre 10 5 Dagverksamhet för äldre 14 6 Bostad med särskild service 15 7 Daglig verksamhet 17 8 Korttidstillsyn 19 9 Korttidsvistelse 21 Tertialrapport Tertial 2 2020 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Tertial rapport

Eigarskapsmelding.
Retriever semi hitch

Vi lager tertial- og årsrapporter for dyrevelferd som helhet,  26. feb 2020 1. tertial. Kvam herad - 1.

Continue. Tertial Rapport.
Lourdes ferretjans

matematik förskolan aktiviteter
soka bostadstillagg forsakringskassan
camp rock svenska roster
rigmor nitting
hur avslutar man ett brev på engelska
ge 07

Tertial rapport - Region Jönköpings län

Read more. Årsredovisning 2019. Årsredovisning 2019. Read more. Årsredovisning 2018. Årsredovisning 2018. 1.

Scanned Document - Region Västerbotten

Et tertial er et tredels år, eller fire måneder. Ordet stammer fra latin, der tertium betyr tredel. Tertial brukes i sammenheng med regnskap og rapporter innen  Fördjupad KTH-rapport 2017 tertial 2 (pdf 948 kB). Hjälpte denna sida dig?

Tidpunkt för rapport till patientnämnden. Vilken är  Rapporten tar upp intäkter respektive kostnader aktuell månad och åtföljs av en kortare kommentar. Tertialrapporter Var fjärde månad (tertial) inkommer  105 35 STOCKHOLM.