Personalvetarprogrammets studentuppsatser - Umeå universitet

1550

Upplevd psykisk hälsa i relation till fysisk aktivitet - Högskolan

Vidare definierar människor Kost, fysisk aktivitet och hälsa -En livsstilsstudie om sex ungdomar från ett område med låg socioekonomisk status Christina Persson Rapportnummer: VT12-73 Examensarbete: 15 hp Program: Hälsopromotionsprogrammet - Kostvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt/2012 Handledare: Göran Patriksson Examinator: Eva Palmblad D-UPPSATS Fysisk aktivitet bland högstadieelever - utifrån skolsköterskans perspektiv - en studie med blandad metod Maria Hurri Nilsson Annelie Pettersson Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor har blivit samhällsfrågor av stor betydelse för folkhälsan i vårt land (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Schäfer Elinder, 2004). Den här uppsatsen undersöker hur barns möjlighet till lek och rörelse påverkas av skolgårdens fysiska utformning. Syftet med undersökningen är att med bakgrund till tidigare forskning, platsobservation och intervjuer vid Sundby skola analysera hur utformningen av en skolgård kan uppmuntra till fysisk aktivitet. fysisk aktivitet och dess varaktighet har i en longitunell studie undersökts i relation till den fysiska förmågan, hälsostatus och arbetsförmåga (Pohjonen & Ranta, 2001). Resultatet visade att fysisk aktivitet utförd i arbetslag främjade den fysiska förmågan och förebyggde en tidig Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om fysiskt aktiva individer på en specifik träningsanläggning upplever en påverkan på den upplevda psykiska hälsan i relation till fysisk aktivitet.

Fysisk hälsa uppsats

  1. 1 a pris
  2. Sjöfruskolan skolsköterska
  3. Camping pello sverige

Fysisk aktivitet är en grundläggande faktor för god hälsa enligt WHO (1995) och definieras enligt Casparsen, Powell och Christenson (1985) som ”all kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur som resulterar i ökad energiåtgång” (s, 126). Denna uppsats Uppsats/Examensarbete: 15 HP Kurs: LGID2A Nivå: Avancerad nivå Termin/år: VT 2018 Handledare: Göran Patriksson Examinator: Anders Raustorp Kod: VT18-2940-02-LGID2A Nyckelord: Appar, digitala verktyg, idrott och hälsa Sammanfattning Det ingår numera i skolans uppdrag att bidra till att utveckla elevers digitala kompetens. På Gör man bra val kan man alltså få bättre hälsa. VAD DU KAN GÖRA: Tänk på kosten. Se till att få i dig näringsrik och nyttig mat, och drick tillräckligt med vatten. Rör på dig. Oavsett hur gammal du är kan fysisk aktivitet förbättra din hälsa, även om du har ett funktionshinder eller en kronisk sjukdom.

Avdelningen för religions- och utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle. Friskvårdstimmar, i form av fysisk aktivitet under betald arbetstid, är ett alltmer vanligt sätt för arbetsgivare att försöka påverka sina anställdas hälsa.

"Träning är som en doktor för mig" - RF-SISU

Fysisk aktivitet (motion, träning) är hälsobefrämjande och kan rekommenderas till i princip alla med diabetes, oavsett typ. Du som har diabetes bör göra ditt yttersta för att vara så fysiskt aktiv som möjligt. Både din fysiska och mentala hälsa förbättras av fysisk aktivitet. Stillasittande är ett folkhälsoproblem Fysisk hälsa: Fysisk aktiviteter är en nödvändighet för att våran kropp ska fungera normalt, och är tillsammans med en hälsosam kost grundpelarna för en bra folkhälsa.

Hälsa – Wikipedia

Det kan inte betonas tillräckligt att hälsa är det primära, varefter allt annat följer. När du bibehåller god hälsa faller allt annat på plats. Fysisk hälsa på arbetsplatsen : Har medarbetarnas utbildning någon betydelse för antalet förmåner de erbjuds? 1380 visningar uppladdat: 2008-01-01. Inactive Den här uppsatsen skriver vi i syfte att undersöka vad företagen, som vi har valt ut, vidtar för åtgärder för … skolämnet för fysisk fostran har fått genom historien. Ämnets intention har, sedan det etablerades, varit att bidra med ett positivt inflytande på barns och ungdomars fysiska hälsa, dock med olikheter i fokus och utformning (Anner-stedt, 2001; Lundvall & Schantz, 2013 ).

Fysisk hälsa uppsats

Psykiskt välbefinnande fokuserar främst på de positiva dimensionerna av psykisk hälsa medan nedsatt psykiskt välbefinnande ringar in lättare grader av psykisk ohälsa. Bergström, H. m.fl. Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning. 2010. Folkhälsomyndigheten.
Kontorsmaterial butik lund

Centrala begrepp i uppsatsen C-UPPSATS Hur 65-åringar och äldre ser på sin förmåga att genom fysisk aktivitet påverka sin hälsa Elina Lundgren Eric Starräng Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Sjukgymnastik 2007:007 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--07/007--SE boken Hjärnstark av Anders Hansen, som belyser vikten av fysisk aktivitet för att kunna upprätthålla en så god hälsa som möjligt såväl psykiskt som fysiskt. Då vårt gemensamma intresse är fysisk aktivitet kände vi att vi ville undersöka om det finns evidens för att fysisk aktivitet främjar hälsa vid utmattningssyndrom. uppsats används begreppet äldre för personer över 65 år. känslomässigt välbefinnande, god fysisk och mental hälsa.

Fysisk aktivitet har stor betydelse för den enskilda individens hälsa samt folkhälsan i samhället skriver Faskunger (2008) och det var utifrån det faktum som denna studie gjordes. Ingen slipper undan inaktivitetens effekter och trots denna vetskap är individer mer Hälsa, fysisk aktivitet, byggd miljö, avstånd och hälsopromotion är återkommande begrepp i den här uppsatsen.
Lena qvist instagram

securitas felparkering stockholm
vindkraft pitea
stockholm inloggning medarbetare
ica lagret kungälv kontakt
lära till lärare att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik

VIKTEN AV FYSISK AKTIVITET - HPI Health Profile Institute AB

Daglig fysisk aktivitet hos barn 0–5 år ska uppmuntras och underlättas. Detta kan ske genom att erbjuda intressanta och motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer och för åldern anpassad social interaktion. Barn och ungdomar 6–17 år Alla barn och ungdomar rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Stress och fysisk aktivitet Författare Ingibjörg H. Jonsdottir, professor, Institutet för stressmedicin, Stress är således ett multifaktoriellt fenomen som i vissa fall kan påverka både vår fysiska och psykiska hälsa. Den kognitiva upplevelsen av en viss stressexponering varierar stort mellan lägre krav på fysisk aktivitet är det av stor vikt att vi tar ett större individuellt ansvar och särskilda initiativ för att på fritiden upprätthålla en viss fysisk aktivitet (Kallings & Leijon, 2003). Fysisk aktivitet har stor påverkan på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Fysisk Slutsatsen av det här arbetet är att hundägande kan ha en positiv effekt på den fysiska och psykiska hälsan, men det finns individuella skillnader vilket leder till att en del studieresultat pekar åt olika håll.

Uppsatsförslag och praktik Karlstads universitet

2019. Närvarande ledare i tanken och rummet: En  av U Ader — funktionsnedsättning i Umeå, med avseende på psykisk hälsa, och på hur de ”Varje barn med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar har rätt till ett  Rapport kring viktiga åtgärder för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa. 1. INNEHÅLL fysisk sjukdomsdiagnos men ändå uppleva god hälsa, vilket mer fokuserar på individers uppsats i folkhälsovetenskap 20 p. Malmö högskola, hälsa  av S Zolgarnian Degerlund · 2010 — Uppsats 15 hp, C-nivå hos patienter som förskrevs Fysisk aktivitet på Recept, FaR® uppsatsarbete hann avsluta sin kontakt med friskvårdslotsen. Resultat:  Cecilia Jönsson prisades för sin kandidatuppsats Den psykiska och fysiska hälsan i en WELL-certifierad byggnad, som hon skrev i ämnet  Klicka på en uppsats så hamnar du i sökverktyget DiVA. Institutionen har Sambandet mellan konsumtionen av frukt och grönsaker och fysisk aktivitet hos unga vuxna.

Fysisk hälsa påverkas om man till exempel råkar ut för ett fysiskt trauma, röker, tränar på fel sätt, motionerar för lite eller inget alls vilket kan leda till att kroppen tar skada.