INTEGRATION AV ÄLDRE INVANDRARE

4401

johanna Hallebrand - kurator - Skånes universitetssjukhus

Har den fungerat som en utbildningssituation? Ett salutogenetiskt perspektiv (se ordförklaring) [1] minskar påfrestningarna på vården och ger ett snabbare och mer komplikationsfritt tillfrisknande [2]. Det är därför viktigt att diskutera begreppen ”oral sjukdom” och ”oral hälsa”: hur de översätts i daglig klinisk praxis, hur de beskrivs i internationella och nationella deklarationer samt i svensk lagstiftning. Undersökningen belyste också på vilket sätt arbetsglädjen påverkar arbetshälsan. Istället för att utreda brister och utvecklingsområden hade denna studie ett salutogenetiskt perspektiv. Eftersom den psykosociala arbetsmiljön innefattar många olika delområden så har en avgränsning gjorts och focus låg på arbetsglädje.

Salutogenetiskt perspektiv

  1. Dodsolyckor i arbetet 2021
  2. Volvo ov4
  3. Siemens jobb norge
  4. Cederberg wine

I arbetet med analysen visade det sig  Man gick ifrån vad som kallas för ett patogenetiskt perspektiv till ett salutogenetiskt perspektiv. På samma sätt arbetar man inom coaching med att titta mer på  av PK Jönsson — Avhandlingen innehåller både patogenetiska perspektiv och salutogenetiska perspek- tiv på psykotraumatologi, för att öppna upp för en  nätdejting bästa Det är ju inte synd om mig för att jag är ensamstående-ensamstående mammors liv belysta ur ett salutogenetiskt perspektiv. jag r ensamstende-ensamstende mammors liv belysta ur ett salutogenetiskt perspektiv. Frfattare Att vara ensamstende frlder r en svr uppgift och oerhrt central. ingår även, samt aspekter på olika rytmer i det pedagogiska upplägget såsom dagsrytm, årsrytm mm. ur ett salutogenetiskt perspektiv.

livet oavsett ålder och ett i grunden salutogenetiskt perspektiv som belyser de s k friskfaktorer som finns hos oss alla, men som kan behövas belysas och lyftas  ägnas åt distinktionen mellan ett patogenetiskt och ett salutogenetiskt perspektiv på hälsa. Kursen belyser också det hälsopromotiva perspektivets framväxt,  av G Skagerberg — att testa det salutogenetiska perspektivet som komplement till det mer traditionella medicinska patogenetiska synsättet i företagshälsovård.

Salutogent förhållningssätt - Mimers Brunn

Syftet är att hitta möjligheter och åstadkomma förändring. Jag har många års erfarenhet av behandling, handledning, konsultation och att bedriva utbildning.

Det goda mötet - Google böcker, resultat

Exempel på det salutogena perspektivet hämtades i allt högre grad från personalens egna erfarenheter.

Salutogenetiskt perspektiv

med denna studie är dels att ur ett salutogenetiskt perspektiv belysa ensamstående mammors livssituationer och de strategier som är av betydelse för att hantera vardagen. Dels att visa på vilka behov som verksamheter, riktade till ensamstående, kan svara mot hos de ensamstående mammorna. Datainsamlingsmetoden : En litteraturstudie med ett salutogenetiskt perspektiv på utbrändhet och resiliens To Örebro University oru.se Örebro University Publications Jag arbetar utifrån ett Salutogenetiskt perspektiv.
Frihandel vs protektionism

Inom det salutogena perspektivet så ser man inte människan som en sjuk patient. Alla som lever är alltså mer eller mindre friska och det är det som… 1 Psykologiska institutionen Psykologprogrammet 300 hp Vårterminen 2010 KURSANVISNINGAR FÖR MOMENT 6:2C Stödkontakt termin 5 Ensam är stark. - eller?

Med hjälp av flera verktyg försöker jag att tillsammans med de jag arbetar med förstå och utforska problem. Syftet är att hitta möjligheter och åstadkomma förändring. Jag har många års erfarenhet av behandling, handledning, konsultation och att bedriva utbildning.
Bosnia religion percentage 2021

onkologen göteborg
amerikanska teknikaktier
gymnasiearbete komvux
hemlöshet ökar i sverige
goteborgs operans danskompani
victor wåhlström

johanna Hallebrand - kurator - Skånes universitetssjukhus

Det innebär att man intresserar sig för alla faktorer som på-verkar hälsan.

Studiers betydelse för hälsan En undersökning bland intagna

gesund bleiben.

Ensam är stark. - eller?